SAMENWERKEN EN BUY-IN

Het succes van ieder salesteam is afhankelijk van het vertrouwen in elkaar, de buy-in van de normen en waarden plus de winnaarsmentaliteit om het target te halen.

Tijdens een interactieve convenant training brengen we deze elementen in kaart en zetten we helder uiteen wat er binnen het team nodig is om productiever te worden. De uitkomst wordt uiteindelijk vastgelegd in een convenant dat door iedereen van het team getekend wordt.

Net als bij The Cold Call Company’s Cold Call Training, Prospect Meeting Training en Netwerk Training is deze training ook zeer interactief.

 

Netwerk Training

Zakelijke contracten zijn heel normaal
In de zakelijke wereld werkt iedereen met voorwaarden vastgelegd in contracten. Dit kunnen contracten zijn tussen werkgever en werknemer, klant en dienstverlener of elke andere relatie. Dankzij de ondertekende overeenkomsten is het voor alle partijen duidelijk wat de afspraken zijn.

Waarom geen onderlinge contracten bij collega’s?
Duidelijke verwachtingen en meetbare doelen zijn de sleutels tot succes in elke organisatie, vooral binnen sales teams. Als iedereen helder heeft wat het doel is, dan kan dat het succes van een sales team enorm verhogen. Daarvoor heb je echter wel een goede fundering nodig.

Zo stelt het team een contract op
Tijdens de Convenant Training begeleid ik het team om een dergelijk contract op te stellen. In een convenant kan je gezamenlijk vaststellen wat de verwachtingen zijn en snel nagaan of iedereen op één lijn zit of hetzelfde doel voor ogen heeft. Bovendien wordt het dan in de toekomst gemakkelijker om snel in te schatten hoe een nieuw teamlid het beste binnen het team past.

De training is interactief én productief
Middels oefeningen en discussie wordt door het (huidige) team het DNA van het bedrijf en het team in kaart gebracht. We bespreken de verwachtingen, maken afspraken voor onderlinge communicatie en documenteren wat het team nodig heeft van hun manager.

Aan het einde van de sessie tekent iedereen het convenant dat die dag met z’n allen opgesteld is. Hierin staan de gezamenlijke doelen geformuleerd en is een visie door en voor het team uitgestippeld.

Bel voor de mogelijkheden 020 - 77 42 836

Contact Us

Referenties